Εισαγωγή της 127ης διαδικτυακής έκθεσης καντονίου

w1

Η 127η Έκθεση Καντόνας θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 15 έως τις 24 Ιουνίου. Αυτή η διαδικτυακή Έκθεση Καντόνας θα είναι ένας νέος σχεδιασμός δομών και ανασχεδιασμός διεργασιών. Θα παρουσιάσει τρεις διαδραστικές ενότητες: Πλατφόρμα σύνδεσης, Διασυνοριακή περιοχή ηλεκτρονικού εμπορίου και υπηρεσία Live Marketing, οι οποίες θα ενσωματώσουν την κοινή, διαπραγμάτευση και συναλλαγή, και θα συνεχίσουν να παίζουν τα πλεονεκτήματα της εμπορικής έκθεσης. Με βάση το B2B και λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες πλατφόρμες B2C, θα δημιουργήσουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα εξωτερικού εμπορίου 10 × 24 για να παρέχουμε διαδικτυακή παρουσίαση, αλλά από κοινού προσφορά και αγορά, διαδικτυακές διαπραγματεύσεις και άλλες υπηρεσίες για εκθέτες και αγοραστές, τις οποίες οι Κινέζοι και ξένοι έμποροι μπορούν να παραγγείλετε και να κάνετε επιχειρήσεις στο σπίτι.

1. Η διαδικτυακή πλατφόρμα σύνδεσης οθόνης θα κατασκευαστεί, θα προωθήσουμε και τις 25000 εκθεσιακές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Έκθεση της Καντόνας για προβολή στο Διαδίκτυο και σύμφωνα με τις γνωστές ρυθμίσεις της αρχικής φυσικής έκθεσης, θα χωριστεί σε έκθεση εξαγωγής και έκθεση εισαγωγής και αντίστοιχοι εκθεσιακοί χώροι θα δημιουργηθούν αντίστοιχα, η έκθεση εξαγωγής θα χωριστεί σε 16 κατηγορίες εμπορευμάτων σύμφωνα με τις κατηγορίες ηλεκτρονικών συσκευών, την καθημερινή κατανάλωση, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης, καθώς και ιατρική και υγειονομική περίθαλψη, και θα δημιουργηθούν 50 εκθεσιακοί χώροι αντίστοιχα, θα βελτιστοποιήσουμε το σύστημα ερωτημάτων και θα βελτιώσουμε τη λειτουργία αναζήτησης πολλαπλών γλωσσών, την οποία οι αγοραστές θα βρουν βολικά για να βρουν εκθέτες και εκθέματα.

2. Η διασυνοριακή περιοχή ηλεκτρονικού εμπορίου θα δημιουργηθεί, θα διοργανώσουμε μια δραστηριότητα με θέμα «Συγχρονισμός της έκθεσης καντονίου και για κοινή χρήση των παγκόσμιων επιχειρηματικών ευκαιριών». Μέσω της δημιουργίας συνδέσμων ανταλλαγής, θα πραγματοποιούμε διαδικτυακές επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ενοποιημένο χρόνο σύμφωνα με το ενοποιημένο όνομα και εικόνα που διατυπώθηκε από την Canton Fair, που περιλαμβάνει κυρίως δύο μέρη: πρώτον, θα δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη δοκιμή διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου περιοχή, να δημοσιεύσει το έργο κάθε ολοκληρωμένης περιοχής δοκιμών και να προωθήσει μια σειρά επιχειρήσεων διασυνοριακού εμπορικού σήματος ηλεκτρονικού εμπορίου. Δεύτερον, θα επιλέξουμε μια σειρά από διασυνοριακές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου για να επισημάνουμε τα χαρακτηριστικά της εμπορικής έκθεσης «επιχείρηση προς επιχείρηση». Είναι κυρίως η συνεργασία με την πλατφόρμα B2B και η συμμετοχή στην πλατφόρμα B2C, και η ενθάρρυνση των οργανώσεων πλατφορμών να συμμετάσχουν στην έκθεση με όλα τα είδη επιχειρήσεων που πληρούν τα πρότυπα ποιότητας, ώστε να επεκταθεί ο αριθμός των δικαιούχων επιχειρήσεων.

3. Θα παρέχονται οι υπηρεσίες μάρκετινγκ ζωντανά, θα δημιουργήσουμε μια διαδικτυακή ζωντανή στήλη και σύνδεσμο, και θα δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό ζωντανό δωμάτιο 10 × 24 ωρών για κάθε εκθέτη. Αυτό το σαλόνι δεν περιορίζεται από το χρόνο και το χώρο. Ο εκθέτης μπορεί όχι μόνο να κάνει ξεχωριστή συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο με τους αγοραστές στο Διαδίκτυο, αλλά επίσης να το διαφημίσει και να το προωθήσει σε μεγάλο αριθμό αγοραστών μέσω της ζωντανής μετάδοσης στο Διαδίκτυο ταυτόχρονα. Η πλατφόρμα μας θα παρέχει επίσης λειτουργίες όπως βίντεο κατά παραγγελία, μεταφόρτωση βίντεο, διαδραστική επικοινωνία και κοινή χρήση για τον εμπλουτισμό των εντύπων έκθεσης.


Ώρα μετά: 20 Μαΐου-2020